اس ام اس امروز 22 اردیبهشت 92

این دنیا را به آنانی هدیه میکنم که

به خیالشان دنیا فقط برای آنهاست

ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست

••••

میگوینددلتنگت نباشم!

مٽل این است که به اب بگویند خیس نباش!

••••

دلگیرم

از کسی که مرا غرق خودش کرد!

اما نجاتم نداد …

••••

گله نکن آدم برفی!

من اگر به تو نزدیکتر شوم دل سوخته ام آبت میکند…

/ 0 نظر / 44 بازدید